Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.

Op 60% van de aanbevelingen aan de minister van BZ volgt een toezegging

Op 60% van de aanbevelingen aan de minister van BZ volgt een toezegging
% Aanbevelingen zonder toezeggingen% Aanbevelingen met toezeggingen
Rijksbreed (2015-2020)38%62%
BZ (2015-2020)40%60%

Figuur 12: Toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en de minister van BZ. Periode 2015-2020.

Brontabel als csv (127 bytes)

Bij 12 van onze 20 aanbevelingen in de periode 2015-2020 (60% van de aanbevelingen) heeft de minister van BZ een toezegging gedaan. Ter vergelijking: rijksbreed is het percentage toezeggingen voor deze periode 62%.

Op 85% van de aanbevelingen (begrotingshoofdstuk BZ) heeft het Ministerie van BZ actie ondernomen

Op 85% van de aanbevelingen (begrotingshoofdstuk BZ) heeft het Ministerie van BZ actie ondernomen
Geen ActieOverige actieActie voor toezeggingToezegging is uitgevoerd
Rijkbreed (2015-2020)28%14%25%33%
BZ (2015-2020)15%25%55%5%

Figuur 13: Acties op aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en het Ministerie van BZ (voor het begrotingshoofdstuk BZ). Periode 2015-2020, stand per juli 2021.

Brontabel als csv (144 bytes)

Het Ministerie van BZ heeft aangegeven welke acties er zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen (20) van de Algemene Rekenkamer voor het begrotingshoofdstuk BZ.

Het Ministerie van BZ neemt gemiddeld op 85% van de aanbevelingen een actie. Dit is hoger dan het rijksbrede gemiddelde van 72%.

Medio 2021 geldt voor het begrotingshoofdstuk BZ dat voor de periode 2015-2020 bij 5% van de aanbevelingen een toezegging is uitgevoerd en dat bij 55% van de aanbevelingen een actie voor het opvolgen van een toezegging genomen is.

Als we het percentage aanbevelingen waar een toezegging is uitgevoerd (5%) optellen bij het percentage aanbevelingen waar een actie voor de opvolging van een aanbeveling is gestart (55%), blijkt dat er bij 60% van de aanbevelingen een actie is ondernomen. Dit percentage ondernomen acties (60%) is gelijk aan het percentage toezeggingen (60%).

Daarnaast worden ook acties op aanbevelingen ondernomen, terwijl in de bestuurlijke reactie op het rapport geen toezegging wordt gedaan. Dit zijn de overige acties (25% van alle aanbevelingen). Als we het percentage overige acties (25%) optellen bij acties ten behoeve van toezeggingen (60%) komen we uit op 85%. Dit is het percentage van de aanbevelingen waar het Ministerie van BZ (voor het begrotingshoofdstuk BZ) een actie voor heeft ondernomen.

Het Ministerie van BZ heeft (voor het begrotingshoofdstuk BZ) 8% van de toezeggingen uitgevoerd

Het Ministerie van BZ heeft (voor het begrotingshoofdstuk BZ) 8% van de toezeggingen uitgevoerd
Geen actieActie voor toezeggingToezegging is uitgevoerd
Rijksbreed (2015-2020)6%40%54%
BZ (2015-2020)0%92%8%

Figuur 14: Acties op toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en het Ministerie van BZ (voor het begrotingshoofdstuk BZ). Periode 2015-2020, stand per juli 2021.

Brontabel als csv (121 bytes)

Volgens opgave van het Ministerie van BZ (voor het begrotingshoofdstuk BZ) is 1 toezegging (8% van de toezeggingen) uitgevoerd. Ter vergelijking: rijksbreed zijn 54% van de toezeggingen uitgevoerd.

Op 8 van onze aanbevelingen is geen toezegging gedaan. Hierbij merken wij op dat wij zijn dat de minister van BZ 2 van de aanbevelingen waarop geen toezegging is gedaan, wel degelijk uitvoert. Het gaat om ons onderzoek naar de effectiviteit van het postennet in 2019.1 De 2 opgevolgde aanbevelingen hebben betrekking op een betere resultaatverantwoording door de minister over de versteking van het postennet met resultaatindicatoren en over door de informatievoorziening van de minister over implementatie van de intensiveringsplannen naar de Tweede Kamer. Wij zien dat dit het afgelopen jaar is verbeterd.

 1Rapport bij Jaarverslag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over 2019, 20 mei 2020

Bestand aanbevelingen onderzoek 2015-2020 BZ 

Wij hebben een dataset opgesteld waarin onder andere zijn opgenomen:

  • Aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer aan de minister van BZ
  • Toezeggingen van de minister van BZ op onze aanbevelingen
  • Zelfrapportages van het Ministerie van BZ met daarin een toelichting op getroffen maatregelen naar aanleiding van de toezeggingen.