Antwoorden op vragen Tweede Kamer over verantwoordingsonderzoek

Diverse commissies van de Tweede Kamer hebben naar aanleiding van het op 19 mei jl. gepubliceerde verantwoordingsonderzoek over 2020 schriftelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer gesteld. Deze vragen zijn op 8 juni 2021 door de Algemene Rekenkamer beantwoord en naar de Tweede Kamer gestuurd.

Publicaties