Rekenkamer beantwoordt vragen over verantwoordingsonderzoek

De Algemene Rekenkamer heeft op 11 juni 2019 de schriftelijke antwoorden op twee resterende pakketten met feitelijke vragen van commissies van de Tweede Kamer over het op 15 mei jl. gepubliceerde verantwoordingsonderzoek 2018 verstuurd naar de Kamer en op haar website openbaar gemaakt. Het gaat om vragen over de onderzoeksrapporten Staat van de rijksverantwoording 2018 en over het jaarverslag van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).