Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 Staten-Generaal

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2023 en de bedrijfsvoering van de Staten-Generaal.

Onze conclusies

De Eerste Kamer en Tweede Kamer beheren zelf hun begroting en bedrijfsvoering. De minister van BZK heeft hierbij een beheersverantwoordelijkheid. De Eerste Kamer heeft de informatiebeveiliging op orde gebracht. De Tweede Kamer heeft het financieel beheer en het kunstbeheer op orde gebracht. In het kunstbeheer van de Eerste Kamer en het IT-beheer van de Tweede Kamer zien wij verbeteringen, maar er zijn ook nog enkele risico’s die onvoldoende worden beheerst. 

Informatiebeveiliging Eerste Kamer is op orde 

In 2023 heeft de Eerste Kamer de informatiebeveiliging verder verbeterd. Het eerder opgestelde beleid voor het beheersen van informatiebeveiligingsrisico’s is in 2023 in de praktijk gebracht. De Eerste Kamer heeft daardoor meer grip gekregen op deze risico’s en hierdoor is de onvolkomenheid opgelost.

Financieel beheer Tweede Kamer is op orde

De Tweede Kamer heeft in 2023 het financieel beheer op orde gebracht. De Tweede Kamer heeft diverse verbeteringen in het financieel beheer aangebracht en deze zijn zichtbaar. Dit blijkt ook uit het beperkte aantal fouten en onzekerheden in de financiële verantwoordingsinformatie. De onvolkomenheid is opgelost.

IT-beheer van de Tweede Kamer nog niet op orde

In het IT-beheer van de Tweede Kamer zien wij verbeteringen, maar er zijn ook nog risico’s. De inspanningen om het IT-beheer van het financiële systeem en de database te verbeteren hebben effect. Diverse punten zijn opgelost, alleen het gebruikersbeheer van de externe IT-beheerders verdient nog verdere verbetering.

Kunstbeheer van de Eerste Kamer bijna op orde en kunstbeheer van de Tweede Kamer is op orde gebracht

Zowel de Eerste als de Tweede Kamer beschikt over een kunstcollectie die zij zelf beheren. Deze kunstcollecties hebben een financiële en cultureel-historische waarde. Als het beheer niet goed is, bestaat het risico van vermissing, diefstal, beschadiging en onnodig kwaliteits- en kwantiteitsverlies. De Tweede Kamer heeft in 2023 het kunstbeheer op orde gebracht. In het kunstbeheer van de Eerste Kamer zien wij verbeteringen, maar dit is nog niet helemaal op orde. Daarom blijft dit een onvolkomenheid.

Register nevenfuncties en geschenkenregister Tweede Kamer

Wij hebben onderzoek gedaan naar het register nevenfuncties en geschenkenregister bij de Tweede Kamer. De procedures voor het beheer en onderhoud van deze registers zijn in beginsel toereikend. De juistheid en volledigheid van deze registers zijn niet gewaarborgd, omdat deze voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de bereidwilligheid van Kamerleden om gegevens te verstrekken. 

Samenvattend financieel oordeel bij het Jaarverslag 2023 van de Staten-Generaal

Staten Generaal 2023 - Samenvattend Financieel oordeel

Onvolkomenheden bij de Staten-Generaal

Staten Generaal 2023 - Onvolkomenheden

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister