Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2023 en de bedrijfsvoering van Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

Onze conclusies

Begrotingshoofdstuk IIB is de begroting voor 8 organisaties die elk een zelfstandige positie innemen binnen de rijksoverheid. Voor hun begroting en verantwoording moeten zij zich houden aan de eisen die horen bij hun wettelijke taak en aan de eisen uit de Comptabiliteitswet.

Informatiebeveiliging Nationale ombudsman is op orde

In 2023 heeft de Nationale ombudsman het eerder opgestelde beleid voor het beheersen van informatiebeveiligingsrisico’s in de praktijk gebracht. De Nationale ombudsman heeft daardoor meer grip gekregen op deze risico’s. Door het risicomanagement in de praktijk te brengen zijn de eerder door ons gesignaleerde problemen met de informatiebeveiliging opgelost. De onvolkomenheid is opgelost.

Goed financieel beheer van belang

De Overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad hechten veel belang aan een goed financieel beheer dat naleving van wet- en regelgeving waarborgt. Over 2023 zijn geen noemenswaardige bevindingen naar voren gekomen uit onze controles van het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties.

Samenvattend financieel oordeel bij het Jaarverslag 2023 van de Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

HoCoSta 2023 - Samenvattend Financieel oordeel

Onvolkomenheden bij de Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

HoCoSta 2023 - Onvolkomenheden

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister