Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 Ministerie van Algemene Zaken

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2023 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Algemene Zaken.

Onze conclusies

Verbeteringen in IT-beheer

Het IT-beheer van het Ministerie van Algemene Zaken is verder verbeterd, maar nog niet op orde. Daarom blijft dit een aandachtspunt. Wij zien dat een aantal onderdelen van het IT-beheer niet goed loopt. Het risico hiervan is dat medewerkers (onbewust) fouten kunnen maken en er misbruik kan plaatsvinden. Het is beter om vooraf deze risico’s zoveel mogelijk te voorkomen. Achteraf is vastgesteld dat er in 2023 geen sprake van misbruik was.

Programma AZ-Next vordert, 2024 wordt een belangrijk jaar

Het Ministerie van Algemene Zaken is in 2019 gestart met het IT-programma AZ-Next. Doel van dit programma is: digitale dienstverlening verbeteren, IT-systemen toekomstbestendig maken en een modulaire opbouw van de ICT-infrastructuur realiseren. In 2023 is het Ministerie van Algemene Zaken verdergegaan met de implementatie van AZ-Next. Er zijn enkele vertragingen opgetreden, maar deze vertragingen hebben geen effect op de einddatum van het programma. De verwachting is dat het programma eind 2024/begin 2025 afgerond is. 2024 wordt een belangrijk jaar. In 2024 moet namelijk blijken of de ontwikkelde systemen werken in de praktijk. De overdracht van de programmaorganisatie naar de beheerorganisatie moet in 2024 verder plaats gaan vinden.
De totale projectuitgaven van AZ-Next zullen niet binnen het oorspronkelijk beschikbare projectbudget van € 27,3 miljoen blijven. Het ministerie verwacht een overschrijding van ongeveer € 8 miljoen.

Samenvattend financieel oordeel bij het Jaarverslag 2023 van het Ministerie van Algemene Zaken

AZ 2023 - Samenvattend Financieel oordeel

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister