Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Infrastructuurfonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2018 van het Infrastructuurfonds.

Onze conclusies

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) legt in haar jaarverslag over het Infrastructuurfonds verantwoording af over de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de bekostiging van infrastructuur.

Onze oordelen over de beleidsinformatie, de bedrijfsvoeringsinformatie en de financiële informatie in het jaarverslag van het Infrastructuurfonds zijn positief.

Verder in het rapport

In de volgende hoofdstukken werken we de conclusies verder uit:

  • Oordeel over financiële verantwoordingsinformatie (hoofdstuk 3);
  • Oordeel over de totstandkoming van de bedrijfsvoeringsinformatie (hoofdstuk 4);
  • Oordeel over de totstandkoming van de beleidsinformatie (hoofdstuk 5);
  • Reactie minister (hoofdstuk 6).