Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van het Ministerie van BZ - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen51.182
Begrotingsreserves0
Vorderingen buiten begrotingsverband83.592
Schulden buiten begrotingsverband77.662
Openstaande rechten0
Vorderingen13.501
Schulden10
Voorschotten1.239.817
Garantieverplichtingen176.743
Andere verplichtingen775.232
Deelnemingen22.070
Totaal2.439.809
Brontabel als csv (372 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten2.85002.850
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal2.85002.850Nee
Brontabel als csv (477 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband01.6531.653
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen35759
Schulden000
Voorschotten-4.316-2.850-7.166
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal-4.313-1.141-5.454Nee
Brontabel als csv (561 bytes)