Verplichting

Een verplichting is een juridische verbintenis die:

  • ontstaat op grond van een verdrag, een wet, een koninklijk besluit, een ministeriĆ«le regeling, een beschikking, een verbintenis of een op een controleerbare wijze vastgelegde afspraak tussen dienstonderdelen en die
  • tot uitgaven leidt of kan leiden.