Onvolkomenheid

De Algemene Rekenkamer spreekt van een onvolkomenheid wanneer een ministerie een bedrijfsvoeringsproces niet goed heeft ingericht of uitgevoerd.

Als het probleem dat wij constateren meer is dan een incident en ook enig (financieel) gewicht heeft, dan merkt de Algemene Rekenkamer dit probleem aan als een onvolkomenheid. Of een onvolkomenheid als ‘ernstig’ wordt gekwalificeerd hangt af van de frequentie en de zwaarte van de problemen (groot financieel belang en/of problemen die zich op meer plekken bij een ministerie voordoen).