Jaarverslag

Bij de rijksoverheid bestaat het jaarverslag uit verantwoordings­informatie over:

  • beleidsinformatie: het door het departement gevoerde beleid;
  • financiële informatie: de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van het departement en voor zover van toepassing de baten, lasten, kapitaaluitgaven, kapitaalontvangsten en balansposten van de onder een ministerie vallende baten-lastenagentschappen;
  • bedrijfsvoeringsinformatie: het gevoerde financieel beheer en materieel­beheer (bedrijfsvoeringsinformatie).

Departementale jaarverslagen zijn jaarverslagen van de ministeries. Niet-departementale jaarverslagen zijn:

  • De Koning (I),
  • Staten-Generaal (IIA),
  • Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB),
  • Koninkrijksrelaties (IV),
  • Nationale Schuld (IXA), en
  • de begrotingsfondsen als Gemeentefonds (B),  Provinciefonds (C) en Deltafonds (F).