Financieel jaarverslag, de rijksrekening en de rijkssalidbalans

Het Financieel jaarverslag van het Rijk bevat de rijkskrekening en de rijkssaldibalans. De rijksrekening sluit aan op de in de departementale en niet-departementale jaarverslagen opgenomen verantwoordingsstaten. De rijkssaldibalans sluit aan op de departementale saldibalansen.

Het onderzoek naar de verantwoordingsstaat en de toelichting daarbij is gericht op de volgende aspecten:

  • naleving van de verslaggevingsvoorschriften;
  • deugdelijke weergave en rechtmatige totstandkoming.