Beleidsinformatie

Beleidsinformatie in het jaarverslag is de informatie die de minister geeft over de gerealiseerde effecten als gevolg van het gevoerde beleid, de daartoe geleverde prestaties en de daarmee gemoeide kosten.

De beleidsinformatie in het jaarverslag wordt ook wel niet-financiële informatie genoemd.