Baten-lastenagentschap

Een dienstonderdeel van een ministerie met een grotere zelfstandigheid dan andere departementale diensten.

Deze grotere zelfstandigheid laat onverlet dat er sprake is van ministeriële verantwoordelijkheid en dat het budgetrecht van de Staten-Generaal van toepassing is. Een baten-lastenagentschap heeft een afzonderlijke plaats in de begroting en de financiële verantwoording van het moederministerie. Ook voert een baten-lastenagentschap een eigen administratie, los van de begrotings­administratie van het moederministerie. De term ‘basten-lastenagentschap’ verwijst naar de boekhoud­methode die deze diensten hanteren, het baten-lastenstelsel.