Apparaatsuitgaven

Uitgaven voor personeel en materieel die nodig zijn om het departe­ment te doen functioneren, zoals salarisuitgaven, (onderhouds)uitgaven voor de huisvesting, ICT, overheaduitgaven. Andere uitgaven die een ministerie doet zijn programma-uitgaven.