Aandachtspunten bij ontwerpbegrotingen ministers

Jaarlijks stelt de Algemene Rekenkamer brieven op met aandachtspunten die het parlement kan gebruiken bij het beoordelen van de ontwerpbegrotingen van ministers.

Op 6 oktober 2022 heeft de Algemene Rekenkamer brieven aan de Tweede Kamer gestuurd over 10 ontwerpbegrotingen van ministers over het jaar 2023. Hierin wordt aandacht gevraagd voor specifieke aspecten per begroting.

Het gaat om de begrotingen van de ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Defensie, van Buitenlandse Zaken, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en Veiligheid.
Een goede begroting legt de basis voor een goede verantwoording. En die verantwoording is vervolgens weer de basis voor de begroting van het volgende jaar.

Eerder stuurden wij soortgelijke brieven over de ontwerpbegrotingen van de ministers van Financien en BZK (28 september jl.)

Publicaties