De Algemene Rekenkamer en de JSF

De Algemene Rekenkamer doet sinds 2005 onderzoek naar de vervanging van de F-16 en de aanschaf van de F-35. We informeren het parlement regelmatig over de uitkomsten van ons onderzoek. We hebben in de loop der jaren talloze rapporten en brieven gepubliceerd. Onze publicaties over de JSF zijn allen te vinden op de website van de Algemene Rekenkamer.

De Algemene Rekenkamer heeft vergaande wettelijke bevoegdheden om onderzoek te doen bij het Rijk en bij bedrijven die met publiek geld werken. We onderzoeken ook vertrouwelijke stukken. Om in internationale projecten onderzoek in andere landen te doen, moet de bevoegdheid daartoe door de samenwerkende landen in de internationale afspraken geregeld zijn. Voor de JSF is die bevoegdheid geregeld in de memoranda of understanding (MoU)

Onderzoek door andere rekenkamers

De Algemene Rekenkamer maakt ook gebruik van de onderzoeken van de nationale rekenkamers van andere landen die meedoen in het JSF-programma. Jaarlijks organiseren deze rekenkamers een JSF-conferentie in een van de partnerlanden. Op deze conferentie wisselen de rekenkamers onderzoeksresultaten uit. Rekenkamers van partnerlanden doen soms ook gezamenlijk onderzoek.

Lessen van de JSF

Ons onderzoek naar dit project heeft belangrijke lessen opgeleverd.