Handreiking Basisprincipes Vastgoedmanagement

De Handreiking Basisprincipes Vastgoedmanagement biedt denkkaders en redeneerlijnen die behulpzaam kunnen zijn bij een goede sturing en beheersing van vastgoedprojecten bij het Rijk en organisaties op afstand van het Rijk. De handreiking bevat een aantal algemene uitgangspunten van goed vastgoedmanagement, biedt een checklist voor raden van toezicht en bevat een opzet voor een risicoprofiel voor vastgoed.

Het grote financiële en maatschappelijke belang van vastgoed in de publieke sector was voor de Algemene Rekenkamer reden om een aantal jaren achter elkaar in haar onderzoeksprogramma aandacht te besteden aan publiek vastgoed. Met deze onderzoeken naar vastgoed in publieke handen willen we bijdragen aan verantwoord vastgoedbeheer door het Rijk. Bovendien willen we bijdragen aan verantwoord vastgoedbeheer van publiek gefinancierde instellingen zoals zorg- en onderwijsinstellingen.