Betere informatiepositie Kamer door wijziging Infrastructuurfonds

De informatiepositie van de Tweede Kamer wordt versterkt door de wijziging van de begrotingssystematiek van het Infrastructuurfonds. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer op 9 mei in een brief aan het parlement.

Aanleiding voor deze brief vormt het verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat om advies uit te brengen over een de toevoeging van een extra begrotingsartikel aan het Infrastructuurfonds met daarop de vrije investeringsruimte. De Tweede Kamer krijgt door deze wijziging nadrukkelijker de mogelijkheid om infrastructurele projecten in de planuitwerkingsfase te amenderen dan wel tegen te houden. Ook wordt in de begroting duidelijker in beeld gebracht wat de budgettaire consequenties zijn van meerjarige infrastructurele investeringen.