Rekenkamer in gesprek met ministers over toegang tot data CBS

In een brief aan de Tweede Kamer meldt de Algemene Rekenkamer op 29 juni 2023 in gesprek te zijn met de minister van Economische Zaken en Klimaat over de toegang tot data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze minister is politiek verantwoordelijk voor de wetgeving over het CBS.

Bij diverse recente onderzoeken heeft de Rekenkamer geen rechtstreekse toegang gekregen tot bepaalde data die beheerd en bewerkt worden bij het CBS. 
Ook de ministers van Financien en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden bij dit overleg betrokken. Doel is een structurele oplossing te vinden die recht doet aan de wettelijke positie, taken en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. Zodat de Rekenkamer onafhankelijk en ongehinderd haar onderzoeken kan uitvoeren.