Trendrapport open data 2016

Het aanbod van open data is het afgelopen jaar verdubbeld, maar dat komt vooral door het toevoegen van de CBS-data aan data.overheid.nl. Afgezien daarvan zijn er niet veel datasets bijgekomen, terwijl er heel veel datasets te openen zijn. De overheid laat kansen onbenut. Dit staat in ons Trendrapport open data 2016, ons derde rapport over open data.

Conclusies

Meer inspanningen voor open data

Departementen zijn zich het afgelopen jaar meer gaan inspannen voor open data. Het kabinet heeft in het afgelopen jaar gezorgd voor onder meer een data-inventarisatie, de implementatie van de richtlijn hergebruik en een Nationale Open Data Agenda. Het open stellen van de data van het CBS heeft er voor gezorgd dat het aanbod van open data in het afgelopen jaar is verdubbeld. Het toevoegen van de CBS-data aan data.overheid.nl is een belangrijke stap, gelet op de positie van het CBS als dataknooppunt.

Overheid laat kansen onbenut

Afgezien van de CBS-data zijn er in het afgelopen jaar echter weinig extra datasets bijgekomen, terwijl er wel een grote hoeveelheid potentieel te openen datasets is geïnventariseerd. Nog niet alles wat open kan, is open.

Aanbevelingen

Nationale informatie-infrastructuur kan zorgen voor minder vrijblijvende aanpak

De initiatieven van het kabinet om data te openen zijn positief. Maar gezien de kansen die Nederland nog laat liggen, zijn er nog serieuze inspanningen nodig, zeker als Nederland koploper wil worden op dit gebied. Net als de minister van BZK denken wij dat een minder vrijblijvende aanpak nodig is om het aanbod aan open data te vergroten. Het werken aan een nationale informatie-infrastructuur, zoals in het Verenigd Koninkrijk, kan helpen om het vrijblijvende karakter verder te verminderen.

Stimuleer gebruik met een Open Data Instituut

We denken dat het kabinet daarnaast ook moet werken aan het stimuleren van het gebruik van open data. Het oprichten van een Nederlands Open Data Instituut, naar analogie van het Britse voorbeeld, kan daarbij helpen.

Reactie

De minister van BZK laat mede namens de minister van Financien weten verheugd te zijn dat het publiek beschikbaar stellen van overheidsgegevens goed vordert. Het kabinet wil de beleidsinzet voor open data en de ontwikkeling van een nationale informatie-infrastructuur langs de drie lijnen van de Nationale Open Data Agenda (NODA) invullen (inventarisatie van beschikbare data, ontsluiten van data, stimuleren van hergebruik).