Trendrapport Open data

In het Trendrapport Open data beschrijft de Algemene Rekenkamer wat open data zijn en welke wetgeving en beleid relevant zijn voor open data. Ook wordt de stand van zaken met betrekking tot open data bij de rijksoverheid (eind 2013) besproken. Onderdeel van het rapport is een aantal factsheets die in meer detail informatie bieden over een aantal thema’s.