Worden EU-subsidies die Nederland ontvangt, volgens de regels besteed?

Het is belangrijk dat de subsidies die Nederland van de EU ontvangt, volgens de regels worden uitgegeven en dat de burger ook kan zien dat dat gebeurt. Het gaat immers om veel geld, dat jaarlijks wordt opgebracht door burgers en bedrijven in de EU.

De beheer- en controlesystemen waarmee in Nederland de rechtmatige besteding van EU-subsidies in gedeeld beheer worden bewaakt, functioneerden in 2023 naar behoren en de uitgaven zijn wettig en regelmatig, zo blijkt uit de EU-bijlagen bij de jaarverslagen van de departementen.

Dat geldt echter niet voor de bestedingen uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF-GBCS) omdat daar sprake was van een fout van 3,29%, dus hoger dan toegestaan (2%). Hierdoor heeft de Auditdienst Rijk geen goedkeurende verklaring kunnen afgeven voor het ELGF.

Daarnaast constateerde de Auditdienst Rijk een onzekerheid in de gegevens over de bestedingen vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Meer informatie