Hoeveel geld draagt Nederland bij aan de EU en hoeveel geld komt er vanuit de EU terug?

Nederland is sinds midden jaren 90 een ‘nettobetaler’. Dat betekent dat Nederland meer geld bijdraagt aan de EU dan het vanuit de EU ontvangt.

De Nederlandse afdrachten voor de EU-begroting worden geraamd en verantwoord op de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2023 bedroegen de afdrachten van Nederland € 10,3 miljard. In 2023 vormden de douaneheffingen die Nederland moest afdragen met € 3,4 miljard (na verrekening van de perceptiekostenvergoeding – de vergoeding van de kosten voor heffing en inning door de douane - van 25 procent) ruim een derde van de totale Nederlandse afdrachten.

De inkomsten van Nederland vanuit EU-fondsen in gedeeld beheer bedroegen € 1,36 miljard.

Meer informatie

  • EU-afdrachten - gegevens over afdrachten van Nederland aan de EU in Financieel Jaarverslag van het Rijk

Meer over: