Onderzoek Investeringsagenda Belastingdienst

De Algemene Rekenkamer gaat met staatssecretaris Financiën Wiebes en de leden van de Tweede Kamercommissie Financiën in gesprek over de inrichting van het onderzoek naar de vertrekregeling bij de Belastingdienst. Dat antwoordt de Algemene Rekenkamer op het verzoek van de staatssecretaris om ‘onderzoek te doen naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de gedane uitgaven tot en met september 2016 met betrekking tot de Investeringsagenda Belastingdienst.’

Het gesprek is nodig, omdat het gevraagde onderzoek veel omvat en de nodige onderzoektijd vergt.  “Dat verhoudt zich niet eenvoudig tot publicatie in december”, aldus de Algemene Rekenkamer. In de brief wordt aangestipt dat de Algemene Rekenkamer al een aantal onderzoeken doet en heeft gedaan naar het beleid van de Belastingdienst. Gewezen wordt onder meer op lopend onderzoek, één naar belastingfaciliteiten en één, op verzoek van de Tweede Kamer, naar het handhavingsbeleid bij de Belastingdienst. Publicatie hiervan wordt respectievelijk verwacht eind januari 2017 en eind november 2016. Eerder zijn onderzoeken afgerond naar toezicht en invordering en belastingontwijking.