Onderzoek naar 6 jaar bezuinigen en lasten verzwaren

Nadat in 2011 een Bezuinigingsmonitor is gemaakt en afgelopen jaren diverse onderzoeken zijn uitgevoerd naar individuele maatregelen van het kabinet om het begrotingstekort terug te dringen, publiceert de Algemene Rekenkamer op 3 oktober 2016 onderzoek naar alle pakketten van maatregelen die kabinetten sinds 2011 hebben doorgevoerd om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen sinds de kredietcrisis.

Bij dit onderzoeksrapport hoort een database waarin meer dan 500 aangekondigde maatregelen van het kabinet zijn opgenomen en verwerkt. De database wordt als open data beschikbaar gesteld via www.rekenkamer.nl. Het gaat over bezuinigingen en lastenverzwaringen, maar ook intensiveringen (extra geld) en lastenverlichtingen voor burgers of bedrijven die in afgelopen jaren zijn ingevoerd.