Nieuws - Basisonderwijs en voortgezet onderwijs

14 nieuwsberichten over Basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Rekenkamer beantwoordt Kamervragen OCW

Op 8 juni 2018 zijn de antwoorden naar de Kamer gestuurd op de vragen over de resultaten van het verantwoordingsonderzoek 2017 ...

Nieuwsbericht | 08-06-2018 | 00:00

Onderwijshuisvesting: stelsel leidt niet vanzelf tot goede schoolgebouwen

Gemeenten en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs

Nieuwsbericht | 04-02-2016 | 11:48

Breng informatie over resultaten in het onderwijs beter in beeld

Aanbeveling voor actueel dashboard over bijhouden beleidsdoelen OCW

Nieuwsbericht | 04-06-2015 | 14:54

Gebruiker waardeert schoolgebouw gemiddeld met een 6,5

De afgelopen weken konden leraren, scholieren en ouders in het basis- en voortgezet onderwijs op www.checkjeschoolgebouw.nl hun ...

Nieuwsbericht | 13-11-2014 | 10:40

Aandachtspunten bij de Begroting 2015 van OCW

In de brief van de Algemene Rekenkamer bij de begroting van OCW komt onder meer aan de orde dat er achtergrondkennis nodig is om ...

Nieuwsbericht | 14-10-2014 | 11:35

Financiële situatie scholen in het voortgezet onderwijs laat op sectorniveau herstel zien, maar verschillen tussen scholen zijn groot

Bekostigingssystematiek voortgezet onderwijs sluit onvoldoende aan op de praktijk

Nieuwsbericht | 30-06-2014 | 14:04

Economiestudie in 8 jaar belasting betalen terugbetaald

200-jarige Algemene Rekenkamer voert onderzoek uit met en voor scholieren

Nieuwsbericht | 05-06-2014 | 09:02

Beantwoording vraag Tweede Kamer bij brief Aandachtspunten overheveling buitenonderhoud en aanpassing van schoolgebouwen

Op 4 februari heeft de Algemene Rekenkamer een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met het antwoord op de Kamervraag over de ...

Nieuwsbericht | 04-02-2014 | 10:25

Risico's bij overheveling geld voor onderhoud basisscholen

Het voornemen van de staatssecretaris van Onderwijs om het buitenonderhoud van basisscholen per 2015 over te hevelen van de ...

Nieuwsbericht | 12-12-2013 | 13:50

Twee brieven naar de Tweede Kamer t.b.v. begrotingsbehandeling OCW

De Algemene Rekenkamer stuurt de komende weken een reeks brieven aan de Tweede Kamer met aandachtspunten bij de begroting 2014 ...

Nieuwsbericht | 16-10-2013 | 10:04

Ga naar