Rekenkamer beantwoordt Kamervragen OCW

Op 8 juni 2018 zijn de antwoorden naar de Kamer gestuurd op de vragen over de resultaten van het verantwoordingsonderzoek 2017 bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.