Documenten - Basisonderwijs en voortgezet onderwijs

49 publicaties over Basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Een goede begroting legt de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover. Jaarlijks stelt de Algemene ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-10-2019

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2018 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Onderwijs, ...

Rapport | 15-05-2019

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Een goede begroting legt de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover. Jaarlijks stelt de Algemene ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2018

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2017 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Onderwijs, ...

Rapport | 16-05-2018

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De ontwerpbegroting 2018 omvat € 38,87 miljard aan uitgaven, € 38,30 miljard aan verplichtingen en € 1,38 miljard aan ontvangsten.

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-10-2017

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2016 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Onderwijs, ...

Rapport | 17-05-2017

Onderwijs

Factsheet behorend bij de publicatie Rijk in uitvoering. Deze publicatie hebben we uitgebracht bij het aantreden van de nieuw ...

Publicatie | 11-04-2017

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 van het Ministerie van OCW

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-10-2016

Onderwijshuisvesting: stelsel leidt niet vanzelf tot goede schoolgebouwen

Gemeenten en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. Er komen ...

Persbericht | 04-02-2016

Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt

Gemeenten en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor ca. 10.000 schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. Er ...

Rapport | 04-02-2016