Ik heb een vraag over de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer

De wettelijke bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer staan beschreven in Positie en de bevoegdheden. In Veelgestelde vragen AVG-Woo kunt u zien hoe onze bevoegdheden zich verhouden tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet open overheid.