Afwikkeling bij falen banken: nog niet alle plannen klaar

Toezicht minister beperkt ingevuld

De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre De Nederlandsche Bank (DNB) is voorbereid op de afwikkeling van middelgrote en kleine Nederlandse banken bij ernstige financiële problemen. Binnen de eurozone is sinds 1 januari 2016 een gemeenschappelijke afwikkelingsraad, de Single Resolution Board (SRB), eindverantwoordelijk voor de afwikkeling van dergelijke banken door middel van faillissement of resolutie. De uitvoering hiervan voor middelgrote en kleine banken binnen elk van de landen in de eurozone ligt bij de nationale afwikkelingsautoriteiten. In Nederland is dat DNB.

Foto rapport Bankenresolutie in Nederland

De uitkomst van het onderzoek is dat DNB sinds maart 2019 voor het overgrote deel van de Nederlandse banken ‘afwikkelplannen’ heeft klaarliggen. Die voldoen aan de wettelijke vereisten, maar zijn beknopt.
De Algemene Rekenkamer stelt vast dat er voortgang is geboekt in de afwikkelingsplanning van middelgrote en kleine banken, maar dat nog niet alle plannen volledig zijn afgerond. Dit ondanks het overzichtelijke bankenlandschap in Nederland.

Ook is onderzocht hoe de minister van Financiën, die toezicht houdt op deze werkzaamheden van DNB, zijn rol invult. De Algemene Rekenkamer noemt dat ‘beperkt’. Hierdoor heeft de minister geen actueel beeld van de hoofdlijnen van de afwikkelingsplanning voor middelgrote en kleine banken in Nederland. Juist omdat het gaat om een nieuwe taak van DNB, had de Algemene Rekenkamer verwacht dat de minister het toezicht op de uitvoering actiever zou invullen. “Dit ook vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de stabiliteit van het financiële stelsel en zijn rol als bewaker van de schatkist.”

De Algemene Rekenkamer is in haar controlemogelijkheden belemmerd, doordat ze niet alle opgevraagde SRB-documenten heeft gekregen. Naar de SRB-stukken die de Algemene Rekenkamer wel kreeg, mocht volgens de SRB niet worden verwezen en er konden geen conclusies op worden gebaseerd.