Bankenresolutie in Nederland

Voorbereiding op mogelijk falen van middelgrote en kleine banken door DNB

Binnen de eurozone is sinds 1 januari 2016 een centrale raad, de Single Resolution Board (SRB), eindverantwoordelijk voor het op een gecontroleerde en zorgvuldige manier omgaan met een grote bank die dreigt failliet te gaan. Voor middelgrote en kleine banken ligt de uitvoering hiervan bij de nationale afwikkelingsautoriteiten. In Nederland is dat De Nederlandsche Bank (DNB). De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre DNB hierop is voorbereid.

Afwikkeling bij falen banken: nog niet alle plannen klaar

De Algemene Rekenkamer stelt vast dat er voortgang is geboekt in de afwikkelingsplanning van middelgrote en kleine banken, maar dat nog niet alle plannen volledig zijn afgerond. DNB heeft sinds maart 2019 voor het overgrote deel van de Nederlandse banken ‘afwikkelplannen’ klaarliggen. Die voldoen aan de wettelijke vereisten, maar zijn beknopt.

Ook is onderzocht hoe de minister van Financiën, die toezicht houdt op deze werkzaamheden van DNB, zijn rol invult. De Algemene Rekenkamer noemt dat ‘beperkt’. Hierdoor heeft de minister geen actueel beeld van de hoofdlijnen van afwikkelingsplanning voor middelgrote en kleine banken in Nederland. Juist omdat het gaat om een nieuwe taak van DNB, had de Algemene Rekenkamer verwacht dat de minister het toezicht op de uitvoering actiever zou invullen. “Dit ook vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de stabiliteit van het financiële stelsel en zijn rol als bewaker van de schatkist.

Waarom onderzochten we of DNB is voorbereid op afwikkeling van middelgrote en kleine banken bij ernstige financiële problemen?

Tijdens de financiële crisis zijn in veel EU-landen banken met de inzet van publiek geld uit de problemen gekomen. Om te voorkomen dat dit weer kan gebeuren, is een bankenunie opgericht, waarvan alle landen binnen de eurozone automatisch deel uitmaken. De bankenunie houdt toezicht op de banken en zorgt ervoor dat een bank die failliet dreigt te gaan op een gecontroleerde en zorgvuldige manier wordt ‘afgewikkeld’. De uitvoering daarvan voor middelgrote en kleine banken ligt bij de nationale afwikkelingsautoriteiten. In Nederland is dat DNB.

Gezien het grote maatschappelijke en financiële belang dat hiermee is gemoeid, heeft de Algemene Rekenkamer onderzocht hoe de nationale resolutieautoriteit is georganiseerd, of zij over voldoende capaciteit en middelen beschikt om haar werkzaamheden te kunnen uitvoeren en of hiervoor deugdelijke plannen zijn opgesteld.

Stand van zaken

Het onderzoek is gepubliceerd op 12 december 2019 om 14:30 uur en toegelicht aan de Tweede Kamer.