2019

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2019.

U kunt direct doorklikken naar het betreffende document. 

Publicaties 2019
Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer Soort publicatie
23 januari 2019 Brief aan de Tweede Kamer beantwoording vragen Tweede Kamer over rapport ‘Brexit Voorbereiding op financiële en economische gevolgen, en consequenties voor de Douane’ 31 934 Brief
30 januari 2019 Joint report on air quality Gezamenlijk onderzoek naar luchtkwaliteit 30 175 Webpublicatie
13 februari 2019 Brief aan de Tweede kamer Verslaggevingsstelsel rijksoverheid: verslag rapporteurs commissie voor Financiën 31 865 Brief
19 februari 2019 Afdekking financiële risico’s DNB Rol minister van Financiën 28 165 Rapport
6 maart 2019 Lessen van de JSF Grip krijgen op grote projecten voor aanschaf defensiematerieel 26 488 Webpublicatie
21 maart 2019 Verslag 2018 35 168 Rapport
25 maart 2019 Vastgoed mbo Signalen voor de betaalbaarheid 31 524 Rapport
28 maart 2019 Digitale dijkverzwaring: cybersecurity en vitale waterwerken 30 821 Rapport
16 april 2019 Zicht op revolverende fondsen van het Rijk 31 865 Rapport
6 mei 2019 Brief aan de Tweede Kamer vacature collegelid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer Niet-dossierstuk 2019D18526 Brief
15 mei 2019 Staat van de rijksverantwoording 2018; Continuïteit dienstverlening kostbaar bezit 35 200 VO
15 mei 2019 Rapport bij de Nationale Verklaring 2019; Oordeel bij de verantwoording van lidstaat Nederland over Europese fondsen in gedeeld beheer 35 200 VO
15 mei 2019 Verantwoordingsonderzoek 2018 35 200 VO
23 mei 2019 Actualisatie website Kredietcrisis (er is geen brief naar de Tweede Kamer gestuurd) 35 200 Webpublicatie
23 mei 2019 Brief aan de Tweede Kamer verzoek om onderzoek naar fiscale stimulering van elektrische auto's 35 200 Brief
4 juni 2019 Brief aan de Tweede Kamer Aanbieding Staat van de Rijksverantwoording 2018 – met addendum 35 200 Brief
4 juni 2019 Brief aan de Tweede Kamer Aanbieding Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - met addendum 35 200 Brief
4 juni 2019 Brief aan de Tweede Kamer Aanbieding Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - met addendum 35 200 Brief
4 juni 2019 Brief aan de Tweede Kamer Aanbieding Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - met addendum 35 200 Brief
5 juni 2019 Beantwoording vragen Tweede Kamer over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 35 200 Brief
5 juni 2019 Beantwoording vragen Tweede Kamer over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Defensie 35 200 Brief
5 juni 2019 Beantwoording vragen Tweede Kamer over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 35 200 Brief
5 juni 2019 Beantwoording vragen Tweede Kamer over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 35 200 Brief
5 juni 2019 Beantwoording vragen Tweede Kamer over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 35 200 Brief
5 juni 2019 Beantwoording vragen Tweede Kamer over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid 35 200 Brief
5 juni 2019 Beantwoording vraag Tweede Kamer over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Koninkrijksrelaties 35 200 Brief
5 juni 2019 Beantwoording vragen Tweede Kamer over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 35 200 Brief
5 juni 2019 Beantwoording vragen Tweede Kamer over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 35 200 Brief
11 juni 2019 Datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst 35 200 Rapport
11 juni 2019 Beantwoording vragen Tweede Kamer over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 35 200 Brief
11 juni 2019 Beantwoording vragen Tweede Kamer over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018: de Staat van de rijksverantwoording 2018 35 200 Brief
12 juni 2019 Beantwoording vragen Tweede Kamer over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (commissie LNV) 35 200 Brief
12 juni 2019 Brief aan de Tweede Kamer verzoek om onderzoek naar de erf- en schenkbelasting 31 066 Brief
13 juni 2019 Toeslagen terugbetalen 31 066 Rapport
18 juni 2019 Grip op gegevens: het stelsel van basisregistraties voor burgers en bedrijven 29 362 Rapport
20 juni 2019 Aanpak mestvervuiling veehouderij Vervolgonderzoek duurzaamheid veehouderij 2019 28 973 Rapport
26 juni 2019 Brief aan de Tweede Kamer Fiscale stimulering van elektrische auto’s Brief
26 juni 2019 Forfaits in de rijksbelastingwetgeving Een overzicht van fiscale forfaits en hun bijdrage aan de Uitvoerbaarheid van het belastingstelsel 332 140 Rapport
2 juli 2019 Brief aan de Tweede Kamer ERRATA bij het rapport van de Algemene Rekenkamer Aanpak mestvervuiling veehouderij 28 973 Brief
12 september 2019 Inzicht in publiek geld (deel 2)
Naar een toekomstbestendige beleidsbegroting
31 865, nr. 154 Rapport
24 september 2019 Brieven met aandachtspunten bij de ontwerpbegroting en Voortgangsmeter aanbevelingen 35300, nr. 45 Brief
24 september 2019 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Financiën, begrotingshoofdstuk IX (Financiën en Nationale Schuld) 35300-IX, nr. 5 Brief
24 september 2019 Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2020 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hoofdstukken Binnenlandse Zaken, Gemeentefonds en Provinciefonds 35300-VII, nr. 4 Brief
26 september 2019 Diversiteit in vaste adviescolleges van de regering 28101, nr. 16 Rapport
2 oktober 2019 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 35300-VIII, nr. 13 Brief
2 oktober 2019 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Defensie 35300-X, nr. 5 Brief
2 oktober 2019 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 35300-XII, nr. 5 Brief
2 oktober 2019 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 35300-XIII, nr. 5 Brief
2 oktober 2019 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 35300-XV, nr. 5 Brief
2 oktober 2019 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 35300-XVI, nr. 9 Brief
2 oktober 2019 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 35300-XIV, nr. 5 Brief
7 oktober 2019 Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2020 Koninkrijksrelaties en BES-Fonds 35300-XIV, nr. 5 Brief
10 oktober 2019 Brief aan de Tweede Kamer Aanbevelingslijst voor een collegelid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer N.v.t. Brief
12 november 2019 Brief aan de Tweede Kamer Verzoekonderzoek bijzondere uitkeringen aan Bonaire, Sint-Eustatius en Saba 35300-IV, nr. 5 Brief
13 november 2019 Ouderdomsregeling ontleed 29389, nr. 97 Rapport
27 november 2019 Autobelastingen als beleidsinstrument 32800, nr. 63 Rapport
28 november 2019 Brief aan de Tweede Kamer Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers; bevoegdheid van rekenkamers bij (klein)dochterondernemingen van gezamenlijke overheidsdeelnemingen 35298, nr. 5 Brief
10 december 2019 Brief aan de Tweede Kamer Verzoek om onderzoek naar de structurele beheersorganisatie PGB 2.0 25657, nr. 327 Brief
10 december 2019 Hilversum in beeld Doelmatigheid bij de publieke omroep 32827, nr. 180 Rapport
12 december 2019 Bankenresolutie in Nederland Voorbereiding op mogelijk falen van middelgrote en kleine banken DNB 32013, nr. 228 Rapport