Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer

Verantwoordingsdag: rechtmatigheid bestedingen verder onder druk

Rechtmatigheid bestedingen verder onder druk

Van bijna 5% van alle verplichtingen die de rijksoverheid in 2021 aanging en die leiden tot uitgaven in de toekomst staat de rechtmatigheid niet vast. Met die 5% is veel geld gemoeid: € 15,5 miljard. De Algemene Rekenkamer stelt vast dat voor het derde achtereenvolgende jaar de tolerantiegrens van 1% is overschreden en noemt dit zorgwekkend. 

Rechtmatigheid bestedingen verder onder druk

Arno Visser in Tweede Kamer

Hardnekkige problemen bij Defensie

Het Ministerie van Defensie kampt al jaren met hardnekkige problemen. Zo is het vastgoed-, inkoop- en munitiebeheer ook dit jaar niet op orde. Dit kan uiteindelijk gevolgen hebben voor de inzetbaarheid van de krijgsmacht. Volgens de Algemene Rekenkamer blijft de minister van Defensie ook met extra budget genoodzaakt om keuzes maken, niet alleen om materieel wel of niet te vervangen en overtollig vastgoed af te stoten, maar ook om de personeelstekorten van ondersteunende diensten aan te pakken.

Hardnekkige problemen bij Defensie

Johan Willem Frisokazerne
Beeld: ©Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Diverse algoritmes Rijk voldoen niet aan basisvereisten

Een verantwoorde inzet van algoritmes door uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid is mogelijk, maar in de praktijk niet altijd het geval. De Algemene Rekenkamer heeft bij 3 algoritmes vastgesteld dat deze voldoen aan alle basisvereisten. Bij 6 andere bestaan uiteenlopende risico’s: gebrekkige controle op prestaties of effecten, vooringenomenheid, datalek of ongeautoriseerde toegang.

Diverse algoritmes Rijk voldoen niet aan basisvereisten

Toetsen van een algoritme

Coronarekening: Rijk gaf in 2021 € 33 miljard uit aan maatregelen coronacrisis

De rijksoverheid heeft in 2021 € 33 miljard uitgegeven aan bestrijding van de coronacrisis. Dat is fors meer dan de € 12 miljard die op Prinsjesdag 2020 werd verwacht. Maar minder dan eind  2021, toen de pandemie opnieuw oplaaide, was begroot (€ 38 miljard). In totaal komen de uitgaven aan coronacrisismaatregelen van 2020 en 2021 plus de nog te verwachte uitgaven in 2022 uit op € 85,5 miljard.

Coronarekening: Rijk gaf in 2021 € 33 miljard uit aan maatregelen coronacrisis

Coronavirus onder microscoop

Minister VWS heeft geen doorzettingsmacht als dierziekte overslaat op mens

Nederland is een dichtbevolkt land met in sommige regio’s veel veehouderijen met veel dieren. In geval van een besmettelijke dierziekte die overslaat op mensen (zoönose) heeft de minister van Volksgezondheid geen doorzettingsmacht om maatregelen af te dwingen van andere ministers. De Algemene Rekenkamer kenschetst dat als zorgelijk, gezien de recente coronacrisis en eerdere uitbraak van Q-koorts. Slagvaardigheid en daadkracht zijn immers cruciaal tijdens een crisis.

Minister VWS heeft geen doorzettingsmacht als dierziekte overslaat op mens

Kudde geiten in een stal