Vragen Tweede Kamer over verantwoordingsonderzoek beantwoord

Tal van commissies uit de Tweede Kamer hebben onlangs schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de publicatie van het omvangrijke verantwoordingsonderzoek over 2023.

De Algemene Rekenkamer stuurt antwoorden op die vragen op 4 juni 2024 naar de Tweede Kamer. 
De Kamerleden kunnen deze informatie desgewenst betrekken bij hun voorbereiding op wetgevingsoverleggen met ministers over de jaarverantwoording. Deze debatten zullen de komende weken in de Tweede Kamer plaatsvinden.

Publicaties