Bezoek Pieter Duisenberg, Thom de Graaf en Reinier van Zutphen aan de informateurs en onderhandelaars

Donderdag 28 maart brachten Pieter Duisenberg, president van de Algemene Rekenkamer, Thom de Graaf, vice-president van de Raad van State en Reinier van Zutphen, Nationale  ombudsman, een bezoek aan de informateurs en de onderhandelaars van de PVV, VVD, NSC en BBB.

Betrouwbare en lerende overheid

Duisenberg, De Graaf en Van Zutphen wezen in het gesprek op het belang van een betrouwbare, lerende en responsieve overheid. Een overheid moet zich niet alleen betrouwbaar tonen maar moet ook vertrouwen geven. Daar is behalve een ander mensbeeld ook een nieuw overheidsbeeld voor nodig. De overheid moet zich proactief opstellen, heldere afwegingen maken en duidelijke kaders stellen voor waar zij de burgers mee van dienst kan zijn en waar juist de inzet van de burger zelf mag worden verwacht. Biedt de overheid de ruimte voor burgerparticipatie dan moet zij serieus omgaan met de inbreng die burgers leveren en zich responsief opstellen. Onrealistische verwachtingen en te grote beloftes leiden uiteindelijk tot desillusie en wantrouwen, ook als zij met de beste bedoelingen zijn uitgesproken. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, moet de kringloop van wetgeving, beleid en uitvoering worden versterkt. Bijvoorbeeld door een strategischere inzet van evaluaties en een begroting en verantwoording die meer inzichtelijk maakt in hoeverre de verwachte beleidsprestaties zijn geleverd. Alleen zo kan worden gewaarborgd dat wetgeving en beleid de beoogde doelen, op een doelmatige en uitvoerbare wijze, bereiken. Met een nieuw overheidsbeeld waarin de overheid zich betrouwbaar en responsief toont, vertrouwen geeft, en lerend vermogen bezit, kan het vertrouwen van de samenleving op de lange termijn weer worden terugverdiend. 

Hoge Colleges van Staat

De Algemene Rekenkamer, Raad van State en Nationale ombudsman zijn Hoge Colleges van Staat en dragen ieder bij aan de kwaliteit van wetgeving en overheidsbestuur. Hun adviezen, uitspraken, rapportages en onderzoeken geven bij elkaar een goed beeld van de staat van onze rechtsstaat, in het bijzonder van de kwaliteit van wetgeving, besluitvorming, uitvoering en de wijze waarop burgers worden gehoord en behandeld.

Lees hier de volledige gespreksnotitie van De Graaf, Van Zutphen en Duisenberg die zij aan de informateurs en onderhandelaars hebben overhandigd en toegelicht.