Geïntegreerd Jaarverslag 2022

In ons Geïntegreerd Jaarverslag blikt de Algemene Rekenkamer terug op 2022. Daarbij staan we niet alleen stil bij de uitvoering van onze wettelijke taak, het controleren van de begroting van het Rijk. We kijken ook naar de manieren waarop we onze onderzoeken voor het voetlicht hebben gebracht, hoe we belanghebbenden hebben betrokken en welke strategische keuzes we hebben gemaakt. Ook kunt u in interviews lezen hoe ‘gecontroleerden’ ons onderzoek hebben ervaren.

Onze onderzoekswerkzaamheden leidden in 2022 tot 59 publicaties, inclusief het Verantwoordingsonderzoek. In 2022 hebben we minder brieven en webdossiers gepubliceerd dan in het voorgaande jaar. 


Minder brief en webdossiers in 2022

Figuur nb Verslag

Doelmatigheidsonderzoeken met oordelen over het beleid

Vanuit onze strategie 2021-2025 (‘Vertrouwen in verantwoording’) publiceren we elk jaar een aantal doelmatigheidsonderzoeken. In deze onderzoeken kijken we specifiek naar de mate waarin beleid het doel bereikt, en geven we daar ook een oordeel over. Dit jaar hebben we dat gedaan bij beleid inzake: 

Om de ontwikkeling naar een meer ‘oordelende’ rekenkamer te maken, hebben we in 2021 een slag gemaakt met normenkaders, het formuleren van de juiste toetsende onderzoeksvragen, het opbouwen van een passend repertoire aan onderzoeksmethoden en van eenduidige en heldere omschrijvingen van mogelijke oordelen. In 2022 hebben we deze ontwikkeling doorgezet en inmiddels nemen we bovenstaande elementen mee bij al het onderzoek dat we doen. Ook hebben we een stap gezet in het verder uniformeren van de oordeelsvorming in het Verantwoordingsonderzoek. 

Onderzoeken uitgelicht

In het Geïntegreerd Jaarverslag lichten we een aantal van onze onderzoeken verder uit in de vorm van een interview met de projectleider en een vertegenwoordiger van de gecontroleerde organisatie. Zo kunt u lezen waarom het ministerie van BZK het onderzoek Algoritmes getoetst en het door de Rekenkamer opgestelde toetsingskader voor algoritmes zo belangrijk vindt. En waarom de Belastingdienst blij was met de (zeer) kritische uitkomsten van ons onderzoek naar handhaving bij schijnzelfstandigheid.

Internationale samenwerking

Wij werken samen met nationale rekenkamers in het buitenland binnen meerjarige projecten, in werkgroepen en op informeel niveau. Dat doen we om zowel de kwaliteit en impact van ons eigen werk te vergroten als dat van collega-rekenkamers in het buitenland. In 2022 werkten wij binnen 2 projecten samen met nationale rekenkamers in het buitenland aan hun institutionele ontwikkeling. We doen dit op verzoek van de betreffende rekenkamers.