Aandachtspunten bij ontwerpbegroting voor 2018 van BZK

De Algemene Rekenkamer heeft op 6 oktober 2017 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De brief gaat vooral in op de digitalisering van basisvoorzieningen en de dienstverlening van de overheid, inclusief de rol daarbij van de minister van BZK.

Ook de beveiliging van informatie bij de overheid komt aan bod. Gezien de hulp aan Sint-Maarten na de orkaanschade wordt gewezen op eerdere aanbevelingen hoe de verantwoording over (nood)hulpverlening eruit kan zien. 

Soortgelijke brieven over begrotingen van andere ministeries zijn op 5 oktober naar de Tweede Kamer gestuurd. Begin volgende week verschijnen de laatste brieven in deze reeks.

Opvolgmonitor

Op de website is de zogenoemde Opvolgmonitor opgenomen. Hierin is terug te vinden hoe alle ministers opvolging geven aan de aanbevelingen die voortkomen uit onderzoeken over de afgelopen vijf jaren van de Algemene Rekenkamer.