Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

De minister van BZK is verantwoordelijk voor de ontwerpbegrotingen van Binnenlandse Zaken (VII), Koninkrijksrelaties (IV), Wonen en Rijksdienst (XVIII), Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C).