Kwaliteit ggz-behandelingen klinkt niet door in contracten

Knelpunt prestatiebekostiging in ggz

De prestatiebekostiging die in 2013 is ingevoerd in de curatieve, op herstel gerichte ggz heeft niet alle verwachtingen waargemaakt. Prestatiebekostiging bracht wel het gesprek op gang tussen verzekeraars en psychologen en psychiaters over de kwaliteit van behandelingen. Maar informatie over kwaliteit speelt nog nauwelijks een rol als verzekeraars zorg inkopen bij zorgaanbieders. Het overgrote deel van de afspraken gaat over het maximaal te besteden budget.