Inzet bedrijfsleven voor ontwikkelingssamenwerking gespreid over veel landen en subsidieprogramma’s

Beperkt zicht minister op effect van subsidies bedrijfsleven bij ontwikkelingshulp

Ontwikkelingshulp die via het bedrijfsleven loopt komt terecht in tientallen landen. Honderden bedrijven en organisaties in tal van bedrijfssectoren krijgen zo subsidie. Zo’n spreiding maakt de uitvoering bewerkelijk. Het gaat hierbij om circa 6 % van totaal € 4,3 miljard aan ontwikkelingshulp. De inzet via bedrijven biedt kansen voor duurzame ontwikkelingen in de wereld. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamen-werking heeft beperkt zicht op wat deze subsidies aan bedrijven in Nederland en ontwikkelingslanden oplevert.