Samenwerken met de wetenschap

Collegelid Barbara Joziasse: Voor mij was het verbazingwekkend dat de minister en dus ook de Tweede Kamer en dus ook de samenleving eigenlijk niet precies weten wat de resultaten zijn van die investeringen in het onderwijs. We hebben daar onderzoek naar gedaan, onder andere naar de middelen die worden ingezet om de corona achterstanden in te halen bij de kinderen en jongeren. Ten eerste was er een subsidie 8,5 miljard, 8,5 miljard. Dat is echt veel geld. En vervolgens weet de minister eigenlijk niet wat het resultaat is geweest van die investering. Kan het niet weten, want er zijn geen concrete doelen gesteld. Kan het ook niet weten, want er zijn geen informatiestromen terug naar de minister dus. Dat vond ik heel verbazingwekkend. Het belang van taal en begrijpend lezen en van rekenen, ja, dat hoef ik u niet uit te leggen. Als u verder wil studeren of verder wil gaan in het leven. Ook met banen. Ja, het is gewoon heel belangrijk dat duidelijk is dat het taalniveau oké is en dat rekenen voldoende is om er mee te kunnen komen in de maatschappij. Dat gaat om hele concrete jongeren die uiteindelijk willen gaan studeren. Zo concreet is ons werk uiteindelijk.

Bijzonder hoogleraar Sjoerd Keulen: Als je het zelf wil blijven doen, moet je ook veranderen en dan moet je aansluiting blijven houden met de wetenschap. Dus wij willen graag als Algemene Rekenkamer ook leren van onderzoekers en van wetenschappers met nieuwe technieken en nieuwe methoden. Zodat we na enerzijds jongeren aan ons kunnen binden en anderzijds zijn die altijd heel goed in staat om nieuwe onderwerpen voor ons uit te zoeken? Je ziet dat de onze werkzaamheden daardoor ook echt veranderen en je ziet dat we nieuwe thema's in t oog krijgen. En dat is echt heel erg leuk om te zien.

Decaan Erwin Muller van Universiteit Leiden: We zijn als faculteiten Governance en Global Affair buitengewoon blij met Sjoerd als onze nieuwe bijzonder hoogleraar. Het is mooi om te zien dat we public auditing nu toegevoegd hebben aan de organisatie van de faculteit. Belangrijke onderwerpen in de bestuurskunde in de komende jaren om daar verder onderzoek naar te doen. En het mooie is dat daardoor onze verbinding met de Algemene Rekenkamer ook steeds intensiever geworden is. Da's mooi voor de praktijk, das mooi voor de wetenschap. Dus ik hoop zeer dat dat een bijdrage kan leveren aan het onderwijs en onderzoek aan deze mooie Haagse campus van de Universiteit Leiden.

Bijzonder hoogleraar Sjoerd Keulen: We hebben binnenkort het kennisfestival. En dat is een hele laagdrempelige manier om nieuwe onderzoeksmethoden aan te leren. Aan mensen die elke dag bezig zijn met beleidsevaluatie, en auditing. En we krijgen mensen uit heel Nederland van allemaal publieke organisaties die dan op een hele laagdrempelige manier in interactieve workshops een idee krijgen over wat je met die nieuwe wetenschappelijke inzichten kan doen in je werk. Ik denk t belangrijkste aan de leerstoel? Die die we hebben is de verbinding enerzijds tussen de Algemene Rekenkamer en studenten en onderzoekers. Dus dat we daar daarmee hopen we een gewoon een veel groter publiek te bereiken en veel meer te kunnen vertellen over het werk van de Algemene Rekenkamer en waarom het zo belangrijk is. En anderzijds, zit het m ook echt in die wetenschappelijke verdieping waardoor we uiteindelijk echt beter onderzoek kunnen gaan doen? Nieuwe methoden, Leren kennen, nieuwe inzichten tot voor ons werk kunnen gaan gebruiken. Ja, waardoor dat werk ook veel beter wordt en ik zie mezelf wel als een soort wisselspeler om die twee velden bij elkaar te houden.