Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 Gemeentefonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2022 en de bedrijfsvoering van het Gemeentefonds.

Onze conclusies

Gemeenten ontvangen geld van de rijksoverheid uit het gemeentefonds. Het gemeentefonds bevat indicatoren en criteria waarmee wordt bepaald hoeveel geld iedere gemeente ontvangt.
Met de bijdrage uit het gemeentefonds financieren gemeenten een deel van hun uitgaven. Het college van burgemeesters en wethouders legt over deze uitgaven verantwoording af aan de gemeenteraad.

De minister van BZK en de minister van Financiën beheren het gemeentefonds. In het jaarverslag van het gemeentefonds staat hoeveel geld is uitgegeven, ontvangen of toegezegd. De financiële informatie in het jaarverslag is volgens de regels tot stand gekomen en de getallen kloppen.

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2022 van het gemeentefonds

GF Financieel oordeel

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister