Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 Defensiematerieelbegrotingsfonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2022 en de bedrijfsvoering van het Defensiematerieelbegrotingsfonds.

Onze conclusies

De minister van Defensie legt in het Jaarverslag 2022 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds verantwoording af over de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de financiering en bekostiging van investeringen in en instandhouding van het materieel, de infrastructuur en de IT-middelen van Defensie.

Onze oordelen over de beleidsinformatie, de bedrijfsvoeringsinformatie en de financiële informatie in het jaarverslag van het Defensiematerieelbegrotingsfonds zijn positief, met uitzondering van ons oordeel over de rechtmatigheid van de verplichtingen.

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2022 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds

DM Financieel oordeel

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer