Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Algemene Zaken

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2018 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Algemene Zaken.

Onze conclusies

De minister-president, de minister van Algemene Zaken (AZ), is verantwoordelijk voor het algemene regeringsbeleid en de bevordering van de eenheid daarvan.

De financiële informatie in het Jaarverslag 2018 van het Ministerie van Algemene Zaken voldoet op totaalniveau aan de daaraan te stellen eisen. Daarnaast hebben wij ook geen fouten gevonden die de tolerantiegrens op artikelniveau overschrijden.

Informatiebeveiliging

Vorig jaar constateerden we bij het Ministerie van Algemene Zaken dat er ten behoeve van de informatiebeveiliging relatief weinig gedocumenteerd en geformaliseerd wordt, waardoor de desbetreffende informatie persoonsafhankelijk is, dat kwalificeerden we als een aandachtspunt. We bevalen de minister van Algemene Zaken daarom aan formalisatie en documentatie inzake de informatiebeveiliging te versterken.
Wij zijn van mening dat het ministerie in 2018 onvoldoende voortgang heeft geboekt met het formaliseren en documenteren van het informatiebeveiligingsbeleid. Daarnaast heeft het Ministerie van Algemene Zaken drie van de vier onderzochte aandachtsgebieden van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR:2012) in onvoldoende mate geïmplementeerd. Wij constateren thans een onvolkomenheid in de informatiebeveiliging van het Ministerie van Algemene Zaken.

Verder in het rapport

In de volgende hoofdstukken werken we de conclusies verder uit:

  • Hoofdstuk 2, ‘Feiten en cijfers’: hierin geven we een korte beschrijving van het Ministerie van Algemene Zaken en de omvang van het begrotingshoofdstuk waarover wij ons oordeel geven.
  • Hoofdstuk 3, ‘Financiële informatie’: hierin geven wij ons oordeel over de financiële informatie in het Jaarverslag 2018 van het Ministerie van Algemene Zaken. Wij hebben vastgesteld dat de financiële verantwoordingsinformatie op totaalniveau rechtmatig, betrouwbaar en ordelijk is. Op artikelniveau is ons oordeel dat de financiële verantwoordings informatie rechtmatig, betrouwbaar en ordelijk is en voldoet aan de regels voor het inrichten van de jaarverslagen.
  • Hoofdstuk 4, ‘Bedrijfsvoering’: hierin geven wij ons oordeel over de bedrijfsvoering van het Ministerie van Algemene Zaken. In 2018 is er één onvolkomenheid geconstateerd.
  • Hoofdstuk 5, ‘Beleidsresultaten’: hierin geven wij ons oordeel over de totstandkoming van de informatie die in het Jaarverslag 2018 van het Ministerie van Algemene Zaken is opgenomen over het gevoerde beleid.
  • Hoofdstuk 6, ‘Reactie van de minister-president en nawoord Algemene Rekenkamer’: hierin geven wij de reactie weer die wij op 25 april 2019 ontvingen van de ministerpresident, minister van Algemene Zaken.