Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Infrastructuurfonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2017 van het Infrastructuurfonds.

Onze conclusies

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) legt in haar jaarverslag over het Deltafonds verantwoording af over de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de bekostiging van maatregelen, voorzieningen en onderzoeken op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. 

Onze oordelen over de beleidsinformatie, de bedrijfsvoeringsinformatie en de financiële informatie in het jaarverslag van het Deltafonds zijn positief. 

Verder in het rapport

In de volgende hoofdstukken werken wij bovenstaande conclusie(s) verder uit:

  • Oordeel over financiële informatie (hoofdstuk 3);
  • Oordeel over bedrijfsvoeringsinformatie (hoofdstuk 4);
  • Oordeel over beleidsinformatie (hoofdstuk 5);
  • Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer (hoofdstuk 6).