Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Deltafonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2016 van het Deltafonds.

Onze conclusies

Het Deltafonds is op orde

De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft in haar jaarverslag over het Deltafonds verantwoording afgelegd over de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de bekostiging van maatregelen, voorzieningen en onderzoeken op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Onze oordelen over de beleidsinformatie, de bedrijfsvoeringsinformatie en de financiële informatie in het jaarverslag van het Deltafonds zijn positief.

Informatie over infrastructuur steeds uitgebreider

De minister van IenM heeft in nauw overleg met de Kamercommissie voor IenM gewerkt aan een betere informatievoorziening over infrastructuurprojecten. In ons Rapport bij het Jaarverslag 2016 van het Infrastructuurfonds bespreken we de reeds doorgevoerde en nog door te voeren verbeteringen.

Verder in het rapport

In het rapport werken wij bovenstaande conclusie verder uit:

  • Oordeel over financiële informatie
  • Oordeel over bedrijfsvoeringsinformatie
  • Oordeel over beleidsinformatie
  • Reactie van de minister