Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Rapport bij het Jaarverslag 2016 van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het Kabinet van de Gouverneur van Aruba.

Onze conclusies

Hoge Colleges werken aan verbetering van hun informatiebeveiliging

De Hoge Colleges van Staat hebben de ambitie om, net als de departementen, verant­woording af te leggen over de beveiliging van hun informatie. De regelgeving schrijft dit niet voor, maar deze ambitie past bij hun positie in het staatsbestel.
De Overige Hoge Colleges – Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman en Kanselarij der Nederlandse Orden – hadden in 2016 nog onvoldoende inzicht in de beveiliging van hun informatiesystemen om deze ambitie te realiseren. De laatste drie verwachten begin 2018 verantwoording over 2017 af te leggen, zowel intern als extern, maar daarvoor moet nog wel van alles gebeuren.

Verder in het rapport

In het rapport werken wij bovenstaande conclusie verder uit:

  • Financiële informatie: hierin geven wij een toelichting op ons oordeel dat de financiële informatie in het Jaarverslag 2016 van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs rechtmatig is en deugdelijk is weergegeven.
  • Bedrijfsvoering: hierin geven wij een toelichting op ons oordeel dat de bedrijfsvoeringsinformatie in het Jaarverslag 2016 van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs deugdelijk tot stand is gekomen en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften.
  • Beleidsresultaten: hierin geven wij een toelichting op ons oordeel dat de informatie die in het Jaarverslag 2016 over de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs is opgenomen over het gevoerde beleid deugdelijk tot stand is gekomen.
  • Reactie van de minister en nawoord Algemene Rekenkamer: hierin geven wij de reactie weer die wij op 25 april 2017 ontvingen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.