Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2022 van het Ministerie van BZK - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen3.397
Begrotingsreserves404.793
Vorderingen buiten begrotingsverband21.919
Schulden buiten begrotingsverband83.278
Openstaande rechten0
Vorderingen503.212
Schulden0
Voorschotten8.964.058
Garantieverplichtingen27.569
Andere verplichtingen1.346.819
Deelnemingen0
Totaal11.355.045
Brontabel als csv (384 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (381 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen30030
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen0361361
Schulden000
Voorschotten5000500
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal530361892Nee
Brontabel als csv (453 bytes)