Vertrouwen in verantwoording | Strategie 2021-2025

De Algemene Rekenkamer gaat haar onderzoek nadrukkelijker doen vanuit het perspectief van burgers en bedrijven. Meer dan voorheen wil de onafhankelijke controleur van de inkomsten en uitgaven van het Rijk ook een oordeel gaan geven over doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid. En: IT en databeheer krijgen een prominentere plek, onder andere in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek. Dat staat in de nieuwe strategie van de Algemene Rekenkamer voor de periode 2021-2025.